FITTINGSTAINLESS LOGO
☎️ 095-369-0964

จำหน่าย ฟิตติ้ง
สแตนเลส

เกรดอุตสาหกรรม สำหรับงานประปา , โรงงาน , วัสดุก่อสร้าง

ฟิตติ้งสแตนเลส PIC Banner FITTINGSTAINLESS

ฟิตติ้งสแตนเลสคุณภาพสูง 304 ,316

ข้อต่อตรง , ข้องอ , ลดเหลี่ยม , ลดกลม , นิปเปิ้ล , นิปเปิ้ลลด , สามทาง , สี่ทาง  ฯลฯ

ฟิตติ้ง สแตนเลส Fitting Stainless

Our Product
45 ELBLOW ข้องอ 45 สแตนเลส product

45 Elbow

ข้องอ 45 สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

90 ELBLOW ข้องอ 90 สแตนเลส product

90 Elbow

ข้องอ 90 สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

BARREL NIPPLE ท่อสั้น เกลียว สแตนเลส product

Barrel Nipple

ท่อสั้นเกลียวนอก มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

COUPLING ข้อต่อตรง สแตนเลส product

Coupling

ข้อต่อตรง สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

CROSS ข้อต่อ 4 ทาง สแตนเลส product

Cross

ข้อต่อ 4 ทาง สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

HEX BUSHING ข้อลดเหลี่ยม สแตนเลส product

Hex Bushing

ข้อลดเหลี่ยม สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

HOSE NIPPLE ท่อสวมสายยาง หางปลา สแตนเลส product

Hose Nipple

ท่อสวมสามยาง หางปลา มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

NIPPLE นิปเปิ้ล สแตนเลส product

Nipple

นิปเปิ้ล สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

REDUCE NIPPLE นิปเปิ้ลลด ข้อต่อเกลียวนอก สแตนเลส product

Reduce Nipple

นิปเปิ้ลลด
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

REDUCE SOCKET ลดกลม สแตนเลส product

Reduce Socket

ลดกลม สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

REDUCE TEE ข้อต่อลด 3 ทาง สแตนเลส product

Reduce Tee

ข้อต่อลด 3 ทาง มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

ROUND CAP ฝาครอบเกลียว สแตนเลส product

Round Cap

ฝาครอบเกลียว มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

SQUARE PLUG ปลั๊กอุด สแตนเลส product

Square Plug

ปลั๊กอุด สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

STREET ELBOW ข้องอผู้เมีย สแตนเลส product

Street Elbow

ข้องอผู้เมีย สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

TEE ข้อต่อ 3 ทาง สแตนเลส product

Tee

ข้อต่อ 3 ทาง สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"

UNION ข้อต่อ ยูเนียน สแตนเลส product

Union

ข้อต่อ ยูเนี่ยน สแตนเลส
มีให้เลือกตั้งแต่ 1/8" - 4"